Tuesday, October 7, 2008

Ajakirjanduse sünd

  • Leia aadressilt http://et.wikipedia.org/wiki, mis ajalehest ja millal sai alguse järjepidev eestikeelne ajakirjandus.
  • Otsi leheküljelt http://dea.nlib.ee/ väljaannete nimekirjast üles esimese järjepideva ajalehe nimi ja ava ilmumisaja järgi õige lehekülg.
  • Kirjuta oma ajaveebi ülevaade eesti ajakirjanduse alguse kohta (autor, aeg, koht, lehe nimi) ning pane lehe esimene tervitus tänapäevasesse keelde.
  • Võta oma sõnadega kokku, millised olid toonased ajalehe väljaandmise eesmärgid ja millised on tänapäeval.
  • Illustreeri ajakirjanduse sünni kokkuvõte sobiva fotoga. Materjali alla pane kindlasti kirja kasutatud allikad (Interneti-aadressid).

No comments: