Tuesday, December 16, 2008

Küsimuste koostamine

Koosta loetud katkendi kohta 5 küsimust, nii et kahele küsimusele leiaks vastuse otseselt tekstist, kahele küsimusele vastamine nõuaks arutlus- või järeldusoskust (nt miks? või mis põhjusel? küsimused) ja üks küsimus seoks teksti mõne muu loetud teose või probleemiga ühiskonnas või laste elus.
Kopeeri need küsimused nimekirjas endale järgneva õpilase koduse töö kommentaaridesse. Viimane õpilane esitab küsimused nimekirja esimesele.
Vastake esitatud küsimustele oma ajaveebis.

No comments: