Tuesday, December 9, 2008

Näidend

Loe läbi kirjanduse õpikust lk 64-71 näidendi "Kaotajad" katkend.
Koosta kaaslasega GoogleDocsis lühinäidend.

Töö käik:
1. Valige näidendi teema (probleem).
2. Koostage tegelaste nimekiri.
3. Mõelge välja näidendi süžee ehk sündmustik.
4. Pange tekst dialoogivormis kirja. Ärge unustage remarke ehk selgitavaid märkusi!

No comments: