Tuesday, December 2, 2008

Noorsoojutu kommentaar

Loe läbi nimekirjas endale eelneva ja järgneva õpilase noorsoojutt ning kirjuta tema jutu alla kommentaari:
  1. Kas tegemist on noorsoojutuga? Kas jutt kõneleb noortele olulistest teemadest?
  2. Kas oli huvitav lugeda? Miks?
  3. Kas leidsid õigekirjavigu? Milliseid?
  4. Kas tekst on jagatud lõikudeks ja joondatud sirgelt?
  5. Üldhinnang: milliseid soovitusi annaksid, mida kiidaksid?

No comments: