Tuesday, January 27, 2009

Muinasjutud

  • Lahenda ülesanded
  • Leia ühest loetud jutust muinasjutu tunnused ja näited tekstist.
  • Põhjenda, miks on tegemist imemuinasjutuga.
  • Esita ühe muinasjutu kohta 10 küsimust.
  • Koosta ühe muinasjutu kohta koomiks (http://www.comeeko.com/ps/home või http://www.toondoo.com/).

Tuesday, January 20, 2009

Kirjuta oma muinasjutt

Kirjuta järgmise jutu põhjal oma ajaveebi kas ime- või loomamuinasjutt.
Muiste elas .................................................... üks ................................................................. Tema nimi oli ......................................... Tal oli palju ................................................................................ Kõik nad olid ................. ...................................................... Ükskord juhtus hirmus lugu (kasuta kordust 3) (Nimi) ..........................................................jäi imekombel terveks, sest talle tuli(d) appi ..................................................................... Abilised olid ..................................................................... Pärast seda läks (nimi) ................................................................ laia maailma rändama. Ta käis (loetle 7 kohta) ......................................................................................................................................................................Lõpuks jõudis ta ..................................................................Seal elas ................................................................ Nad said tuttavaks. See oli suur sõprus ............................................................................................................ tundis, et on lõpuks leidnud ............................................................. Kui nad ei ole surnud, siis elavad nad ............................................................. siiani. Sellest annab teada ..............................................................

Rahvajutud

Koosta vihikusse konspekt rahvajuttude kohta, kasutades Interneti-leksikoni http://et.wikipedia.org/.

1. Millised on rahvajutu alaliigid?
2. Mis on muinasjutu tunnused (vähemalt 4 tunnust)?
3. Millised on muinasjutu alaliigid?
4. Mida tähendab kunstmuinasjutt?
5. Millal hakati Eestis muinasjutte koguma?
6. Nimeta 10 tuntumat muinasjuttu.

Tuesday, January 13, 2009

Kontrolli, kas märkisid õigesti!

Vili vihmalla idaneb,
rohi märjala mädaneb,
oras kasvab kaste/ella,
rooste rikub rohuladva,
kaste rikub kaerakõrre,
härmatis hüvä ädälä.

Monday, January 12, 2009

Loe rahvalaule Internetis!

http://www.folklore.ee/laulud/erla/indeks1.html

REGIVÄRSILINE RAHVALAUL

ALGRIIM
PARALLELISM


Regivärsilisel rahvalaulul on kaks põhilist ülesehitusvõtet. Need on algriim ja parallelism.


1. Tee värsi piires värviliseks ühesuguste sõna alguse häälikute kordumine (algriim). Assonants (täishäälikute kordus) tee punast värvi ja alliteratsioon (kaashäälikute kordus) rohelist värvi.

Vili vihmalla idaneb,
rohi märjala mädaneb,
oras kasvab kaste/ella,
rooste rikub rohuladva,
kaste rikub kaerakõrre,
härmatis hüvä ädälä.


2. Leia rahvalaulu mõttelised osad. Rühmita mõttekordus (parallelism). Kirjuta iga mõttelise osa peamõte.


Laulik oli mu isani,
laulik oli mu emani,
laulik väike vennikene,
laulik lapse kiigutaja,
laulik peab minustki saama.
Ei ma tohi olla tumma,
ei viitsi vihane seista,
pikki mokkida pidada.
Ma pole tummade toasta,
ega vaikide vahelta.

Sunday, January 11, 2009

Ehitame ise regilaulu!

Igal regilaulul on jutustada oma lugu. Mõnikord on see nii vana, et lauljad enam õieti ei mäletagi, kust lugu algus sai.
Sinisirje-linnukese lugu räägib, kuidas maailm alguse sai:

Sinisirje linnukene

Tõnn Sarve järgi

Mäe peal kasvas õunapuu, õitses ja kandis vilja. Siis aga tuli suur tuul ning üks õuntest pääses puust ning veeres allikasse. Õunast sündis sinisirje linnukene.
Hakkas siis linnuke pesakohta otsima - lendas siia, lendas sinna kuni jõudis koplisse. Koplis kasvasid kolm põõsast - üks oli punane, teine sinine ja kolmas kuldne. Kuhu pesake ehitada?
Vaatas linnuke punast põõsast ja mõtles: "Punane on maa ja ema värv. Kuid pojad ei pea ju saama ema sarnaseks, siis kasvavad neist üksnes memmepojad, kes ei suuda enese eest seista. Nad ei pääse lendu, ei saa enam maa küljest lahti."
Vaatas linnuke sinist põõsast ja mõtles: "Sinine ju taeva ja isa värv. Lindude kodu on ju taevas ja ehk oskab isa neile taevas ka mehisemat nõu anda. Kuid ka isa juurde ei tohi pojad liiga kauaks jääda. Lõpuks peavad nad hakkama oma elu elama."
Nii ei sobinud ei punane ega sinine põõsas. Linnuke valis hoopis kuldse põõsa, sest kuldne on päikese ja venna värv, valguse värv. Kuldne märgib pöörasust ja hoogu ja just seda ongi linnupoegadele vaja.
Tegigi linnuke kuldsele põõsale pesa, munes munad ja haudus pojadki. Mis sai aga poegadest?Ühest sai päike ilma valgustama, teisest kuu öötaevasse, kolmandast täht ning neljandast vikerkaar.

1. Püüa nüüd regilaul lõpuni kirjutada! Mõtle, mis sai edasi!


Meil koplis kolmi põõsast:
üks oli ................................. põõsas,
teine on ............................... põõsas,
kolmas ........................................ .
Sinisirje linnukene,
................................... pääsukene
lendas ses .......................... põõsas,
lendas ses .......................... põõsas,
hakkas kulda armastama.
Siis hakkas pesa tegema.
Tegi kuu ja tegi ...................... ,
tegi tüki ..................................... ,
nädaliku neljandat ............................ ,
veerandiku ............................. kuuda.
Siis hakkas mune munema. Munes kuu ja munes kaksi,
munes tüki ............................... kuuda,
nädaliku neljandat kuuda,
............................ viiet kuuda.
Hakkas poegi haudumaie.
Haudus kuu ja haudus ................. ,
haudus tüki kolmat kuuda,
nädaliku ......................................
veerandiku .................................. .
Mis neist poegist saadanekse?
Üks sai päevaks peale ilma,
teine ku-uks alla ilma,
kolmas täheks taeva-aie,
neljas ilmale imeksi,
vikerkaareks veeremaie ...

Monday, January 5, 2009

Vanad ja uued kombed

Mine aadressile http://www.erm.ee/files/t66vihik/html/T66vihik.html ja täida ülesanded. Kirjuta tehtud töö põhjal ajaveebi, millised on sinuealiste lood, kombed, mängud, naljad jne ning kuidas need erinevad vana aja omadest.

Rahvaluule tunnused

Loe alljärgnev tekst läbi. Kirjuta oma ajaveebi 7 rahvaluulele omast tunnust. Teksti lõpus on kontrollimiseks antud iga tunnuse algustäht.
Rahvaluule levis anonüümselt, ükski leht ei ole varustatud autori nimega. Rahvaluule on küll ühe inimese loodud, kuid kollektiivi poolt omaks võetud ja varieeritud looming.
Tekkinud looming püüab avardada oma kasutusala ja levida otseste kontaktide kaudu naabrilt naabrile, ühest maakohast teise maakohta, vanemalt põlvkonnalt nooremale põlvkonnale. Rahvaluule on kollektiivne looming, tal on looja, loomingu vastuvõtja ja edasiandja.
Rahvaluulele on eriomane suulisus, st rahvaluule levis ainult suulisel teel, meeldejätmisega. Suulisuse tõttu on rahvaluule elus kujunenud oma seaduspärasused ja koguni vormid, mis hõlbustavad edasiandmist ja mälus püsimist.
Kuid mälu ei ole harilikult absoluutne. Üks rahvaluule olulisi tunnuseid on teisenemine. Teisend kujutab endast ükskõik millise rahvaluuleteose üht ajaloolist arengumomenti, st ta on kõrvalekalle algkujust. Kõrvalekalle võis tekkida unustamisest, aga võis olla ka taotluslik, nt lastele jutustati teistmoodi kui täiskasvanutele.
Rahvaluule räägib rahva elust. Ta peegeldab tööviise ja tööriistu, kombeid ja lõbustusi. Rahvaluulele on omane peegeldada keskkonda.
Keskkonna peegeldus valati kunstilisse vormi. Rahvaluule on rahvalik kunst.

Rahvaluulele on omane:
a .......................................
v .......................................
k .......................................
s........................................
t ........................................
p ...................................... k.......................................
r ....................................... k ......................................