Tuesday, March 31, 2009

Kuidas eristada kõnekäändu ja vanasõna?

Kirjuta siia postituse kommentaari, kuidas teed vahet kõnekäänul ja vanasõnal? Mis tunnuse järgi neid eristad?

Monday, March 30, 2009

Vanasõnad

1. Vusserdajad tegutsevad! Vanasõnad on omavahel segi aetud - leia vanasõna algusele õige lõpp. Kirjuta korrastatud vanasõnad ajaveebi.

Heateod ununevad kiiresti, aga oma silmas palki ei näe.
Kui kõht täis, peab noorena tööd tegema.
Teise silmas pindu näed, ununeb heategija kiiresti.
Kes tahab vanas eas puhata, hammas hamba vastu.
Hea inimene pole veel kuld.
Silm silma vastu, aga halbu tegusid peetakse meeles.
Kõik, mis särab, leiab eest sõbraliku maailma.
Rikas mees teeb plaane homseks, ahne võtab.
Kuidas sina teisele, tuleb ka keelele.
Helde annab, vaene tänaseks.
Mis on mõttes, nõnda teine sinule.

2. Vali välja kolm vanasõna ja selgita ajaveebis, mida nendega on öelda tahetud.

3. Joonista ühe kohta PaintNETis pilt ning pane see ajaveebi: kas klassikaaslased tunnevad ära, mis vanasõnaga on tegemist.

Lisaülesanne:

http://www.miksike.ee/en/gtests.html?test=6205&gametype=0&clnr=&subject_id=

Tuesday, March 10, 2009

Loetud noorsoojutu esitlus

Koosta google.docs-i esitlus loetud noorsoojutu kohta.
Esitluses peavad olema järgmised lehed:
- teose autor ja tema lühitutvustus;
- tegevusaeg ja -koht, selle tutvustus;
- teose teemad (3-5 märksõna, nt armastus, sõprus jne);
- 5-10 probleemi küsimuste kujul (nt Miks Ann lahkus kodust?);
- pea- ja kõrvaltegelaste nimed;
- peategelas(t)e iseloomustus;
- peamised sündmused;
- teose eripära (nt mille poolest üllatas või oli erinev teistest teostest?);
- minu hinnang teosele.
Seejärel vormista esitlus korrektselt: teksti suurus vähemalt 28, kirjaviis Normal, iga pildi all pildiallkiri, esitluse lõpus kasutatud allikate nimekiri. Jälgi, et ühel lehel ei oleks liiga palju teksti.
Kui kõik on korras, võid esitluse publitseerida. Selleks kliki share-nupule ja vali Publish/embed ning publitseeri dokument (Publish document).
Selleks, et panna esitlus ajaveebi, kopeeri HTML-kood, võta ajaveebis uus postitus ning kleebi sinna kood.

Tuesday, March 3, 2009

RAHVALUULE LÜHIVORMID: Kõnekäänud

Kõnekäänud on rahvapärased väljendid, mis iseloomustavad lühidalt ja piltlikult mõnda olukorda, nähtust või eset. Kõnekäänu tähendus selgub tekstist.
1. ei lausu musta ega valget - ...................................
2. mängib esimest viiulit - ........................................
3. leidis uue omaniku - ..............................................
4. on pigis- ..................................................................
5. pühkis tolmu jalgelt - ...........................................
6. nagu hane selga vesi - ..........................................
7. võttis jalad selga - .................................................
8. nagu kass ja koer - ................................................
9. kahe silma vahele jääma - ....................................
10. nagu vorst koera kaelas - ...................................
11. leiba luusse laskma - ............................................
12. ei seisa pudeliski paigal - .....................................
13. vaene kui kirikurott - ...........................................
14. liimist lahti - ............................................................
15. segi kui puder ja kapsad - .....................................
16. nagu lepse reega - ..................................................
17. nagu õlitatud välk - .................................................
18. vasikaga võidu jooksma - .......................................
19. nagu silgud pütis - ....................................................
20. vihma käest räästa alla - ..........................................
(varastati, on täbaras olukorras, ununema, ei pea kuigi kaua vastu, läks ära, äärmiselt püsimatu, väga kiiresti, ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma, täiesti segamini, on liider, on vait, jätab ükskõikseks, lahkus, tülis, puhkama, väga vaene, mõttetult tegutsema, väga kitsas, halvasti tundma, väga lihtsalt)
Kasutades vähemalt 10 kõnekäändu, kirjuta ajaveebi põnev jutuke. Pealkirjasta jutt!