Tuesday, March 31, 2009

Kuidas eristada kõnekäändu ja vanasõna?

Kirjuta siia postituse kommentaari, kuidas teed vahet kõnekäänul ja vanasõnal? Mis tunnuse järgi neid eristad?

21 comments:

Kata said...

Kõnekään on piltlik, kujukas ja lühike. Vanasõna on terviklik, lühike, piltlik ning tabav.

joller23 said...

Kõnekäänd on piltlik ja ülekantud tähenduses, vanasõna see eest on piltlik kuid samas ka natuke "targutav".

Krizzuolään... said...
This comment has been removed by the author.
Krissu said...

Kõnekään on piltlik lühike lause. Vanasõna on tabav ja lühike.

Anonymous said...

Kõnekäänd on piltlik ütlus, mida kasutatakse kõne piltlikustamiseks ja ilmestamiseks. Vanasõna on lühike, terviklik, hinnanguline ja kujundlik ütlus.

Karolin said...
This comment has been removed by the author.
Karolin said...

Kõnekäänud on rahvapärased väljendid, mis iseloomustavad lühidalt ja piltlikult mõnda olukorda, nähtust või eset.
Vanasõnad on lühikesed, terviklikud, hinnangulised ja kujundlikud ütlused ehk rahvasuus käibivad üldistavad laused, argikogemuste üldistused, mille tunnusteks on lühidus, poeetilisus ja õpetlikkus.

Reet said...
This comment has been removed by the author.
Marten said...

Kõnekäänd on lühike piltlik lause aga vanasõna on pikk õpetlik ja tabav

Kennet Käos said...

Kõnekäänd on piltlik ütlus, vanasõna aga lühike ning tabav.

Anu:D said...

Vanasõna on lühik ja tabav. Kõnekäänd on piltlik.

karima007 said...

Vanasõna on terviklik, lühike, piltlik ning tabav väljend. See on rahvatarkus.
Kõnekäänd on piltlik, kujukas ja lühike rahvapärane väljend. Seda mõistetakse ainult lauses.

Liisa said...

Kõnekään on piltlik ja lühike. Vanasõna on terviklik ja tabav.

Sebastian Värv said...
This comment has been removed by the author.
Sebastian Värv said...

kõnekäänud on piltlik ja lühike vanasõna on tabav terviklik ja annab edasi mingit tarkust.

Juks said...

Kõnekäänd on lühike, piltlik ja kujukas, vanasõna aga lühike, terviklik, piltlik ning samas ka tabav.

margi blogi [-_-] said...

Kõnekäänd on piltlik ja kaanatud tahenduses, vanasona see eest on piltlik kuid samas tabav

Meelike said...

Känekäänd on rahvapärane väljend, piltlik, kujukas, lühike ja mõisteakse ainult lauses.

Vanasõna on terviklik, lühike, piltlik ja tabava väljendiga.

Kr1sto said...

Kõnekäänd on piltlik ütlus, vanasõna on aga on lühike, terviklik, hinnanguline ja kujundlik ütlus.

mmõmzhuu said...

Kõnekäänd on piltlik.
Vanasõna on terviklik, lühike ja tabava väljendiga.

Pilleriin said...

Kõnekäänd on piltlik ütlus mingi olukorra, nähtuse, eseme või omaduse iseloomustamiseks. Erinevalt vanasõnast, et sisalda kõnekäänd õpetlikku üldistust. Vanasõna aga on traditsiooniline, poeetilises vormis lühiütlus, õpetliku või üldistava sisuga rahvaluule lühivorm.