Tuesday, March 3, 2009

RAHVALUULE LÜHIVORMID: Kõnekäänud

Kõnekäänud on rahvapärased väljendid, mis iseloomustavad lühidalt ja piltlikult mõnda olukorda, nähtust või eset. Kõnekäänu tähendus selgub tekstist.
1. ei lausu musta ega valget - ...................................
2. mängib esimest viiulit - ........................................
3. leidis uue omaniku - ..............................................
4. on pigis- ..................................................................
5. pühkis tolmu jalgelt - ...........................................
6. nagu hane selga vesi - ..........................................
7. võttis jalad selga - .................................................
8. nagu kass ja koer - ................................................
9. kahe silma vahele jääma - ....................................
10. nagu vorst koera kaelas - ...................................
11. leiba luusse laskma - ............................................
12. ei seisa pudeliski paigal - .....................................
13. vaene kui kirikurott - ...........................................
14. liimist lahti - ............................................................
15. segi kui puder ja kapsad - .....................................
16. nagu lepse reega - ..................................................
17. nagu õlitatud välk - .................................................
18. vasikaga võidu jooksma - .......................................
19. nagu silgud pütis - ....................................................
20. vihma käest räästa alla - ..........................................
(varastati, on täbaras olukorras, ununema, ei pea kuigi kaua vastu, läks ära, äärmiselt püsimatu, väga kiiresti, ebameeldivast olukorrast veel hullemasse sattuma, täiesti segamini, on liider, on vait, jätab ükskõikseks, lahkus, tülis, puhkama, väga vaene, mõttetult tegutsema, väga kitsas, halvasti tundma, väga lihtsalt)
Kasutades vähemalt 10 kõnekäändu, kirjuta ajaveebi põnev jutuke. Pealkirjasta jutt!

1 comment:

Silvia Jacinto said...

Reading your article is such a privilege. It does inspire me, I hope that you can share more positive thoughts. Visit my site too. The link is posted below.

n8fan.net

www.n8fan.net