Tuesday, May 26, 2009

Võõrpöördsõnad

Selgita järgmiste võõrpöördsõnade tähendust (http://www.eki.ee/dict/qs2006/) ja moodusta igaühega üks lause.

reserveerima;
dubleerima;
imiteerima;
dekoreerima;
demonstreerima;
karakteriseerima;
motiveerima;
kritiseerima;
ekspluateerima;
kalkuleerima;
grimeerima.

No comments: