Tuesday, January 20, 2009

Rahvajutud

Koosta vihikusse konspekt rahvajuttude kohta, kasutades Interneti-leksikoni http://et.wikipedia.org/.

1. Millised on rahvajutu alaliigid?
2. Mis on muinasjutu tunnused (vähemalt 4 tunnust)?
3. Millised on muinasjutu alaliigid?
4. Mida tähendab kunstmuinasjutt?
5. Millal hakati Eestis muinasjutte koguma?
6. Nimeta 10 tuntumat muinasjuttu.

No comments: