Tuesday, December 16, 2008

Reklaamplakat

Koostage oma näidendi reklaamplakat või kava.

Vt google.com näidiseid (pildid - lavastuse plakat).

Küsimuste koostamine

Koosta loetud katkendi kohta 5 küsimust, nii et kahele küsimusele leiaks vastuse otseselt tekstist, kahele küsimusele vastamine nõuaks arutlus- või järeldusoskust (nt miks? või mis põhjusel? küsimused) ja üks küsimus seoks teksti mõne muu loetud teose või probleemiga ühiskonnas või laste elus.
Kopeeri need küsimused nimekirjas endale järgneva õpilase koduse töö kommentaaridesse. Viimane õpilane esitab küsimused nimekirja esimesele.
Vastake esitatud küsimustele oma ajaveebis.

Tuesday, December 9, 2008

Näidend

Loe läbi kirjanduse õpikust lk 64-71 näidendi "Kaotajad" katkend.
Koosta kaaslasega GoogleDocsis lühinäidend.

Töö käik:
1. Valige näidendi teema (probleem).
2. Koostage tegelaste nimekiri.
3. Mõelge välja näidendi süžee ehk sündmustik.
4. Pange tekst dialoogivormis kirja. Ärge unustage remarke ehk selgitavaid märkusi!

Monday, December 8, 2008

Veaohtlikud käändsõnavormid

1. Kirjuta ajaveebi need sõnad ainsuses!

palitud – kellad – ahjud – pudrud – kohvid – reisid – pildid – kapid – kaaned – küüned – nukud – pluusid – alasid – kehvad

2. Tee punaseks see sõna, mis ei sobi tähenduselt teiste hulka!
südi tragi tarmukas energiline kohtlane
väle nobe sõge vilgas kärmas
ruuge range karm kalk vali
jäine ruske vinge kõle külm
mõru mõrkjas kirgas kirbe kibe
kõrk sume ülbe upsakas uhke
kasin võluv hurmav oivaline hunnitu

3. Selgita, mida punased sõnad tähendavad ning moodusta nendega laused.

Tuesday, December 2, 2008

Noorsoojutu kommentaar

Loe läbi nimekirjas endale eelneva ja järgneva õpilase noorsoojutt ning kirjuta tema jutu alla kommentaari:
  1. Kas tegemist on noorsoojutuga? Kas jutt kõneleb noortele olulistest teemadest?
  2. Kas oli huvitav lugeda? Miks?
  3. Kas leidsid õigekirjavigu? Milliseid?
  4. Kas tekst on jagatud lõikudeks ja joondatud sirgelt?
  5. Üldhinnang: milliseid soovitusi annaksid, mida kiidaksid?