Tuesday, December 16, 2008

Reklaamplakat

Koostage oma näidendi reklaamplakat või kava.

Vt google.com näidiseid (pildid - lavastuse plakat).

No comments: