Tuesday, April 14, 2009

Luule puudutus

Loe kirjanduse õpikust läbi luuletused lehekülgedel 110-124. Koosta kolmest sulle meeldinud luuletusest väike luulekava. Vali sellised tekstid, mis ütleksid midagi ka sinu kohta. Luulepõimiku alla kirjuta kindlasti kasutatud luuletuste autorite nimed!

Kujunda luulekava PaintNetis.

No comments: