Monday, September 22, 2008

Ülesanne 1

Otsi Internetist materjali Margus Kasterpalu kohta ning kirjuta oma ajaveebi 5 lausega, kes ta on, millega tegeleb jms. Lisa teksti kõrvale ka pilt.
Oma foto ja teksti alla pane kindlasti viide, kust sa seda informatsiooni said (nt Interneti aadress).