Monday, November 3, 2008

Noorsoojutu esitlus

Koosta koos sõbraga google.docs-i esitlus ühe noorsoojutu kohta. Esitluses peavad olema järgmised lehed: teose autor ja tema lühitutvustus, tegevusaaeg ja -koht, teose teema, tegelased (pea- ja kõrvaltegelased), tegelaste iseloomustus, peamised sündmused, teose eripära, hinnang teosele.

No comments: